NFM Skumbetong

NFM Skumbetong är en sammansättning av cement, skumbildare, flyttillsats och vatten. Konceptet är vatten reducerat för minimal torktid. I produkten finns små jämnt fördelade luftbubblor som är genererade av en skumgenerator. Skummet injiceras i pumpslangen vid utläggning. NFM Skumbetong kan fås i varierande densitet från 350-1800kg/m3. Styrkan på Skumbetongen varierar allt efter densitet. Låg densitet ger en lätt men svag Skumbetong och en hög densitet ger en tyngre men starkare Skumbetong. Produkten kan bearbetas med både handverktyg och maskin. NFM Skumbetong är främst framtagen för användning inomhus men kan också användas utomhus. Inga protein- eller kaseinprodukter är tillsatta.

Användningsområde
NFM Skumbetong är isolerande och kan med fördel användas som avjämning när lätta tjocka utfyllnader behövs till exempel som underlag för golvspackel. Produkten passar även som värmeisolering mellan bjälklag och golvvärme, stabilt fyllnadsmedel och som brandisolering mellan ventilationsrör och dylikt.

Produktspecifikation

Materialåtgång
Beroende på densitet

Skikttjocklek
50-600 mm / skikt

Tryckhållfasthet
1-6 Mpa bereoende på densistet

SKUMBETONG PRODUKTBLAD BYGGVARUDEKLARATION SÄKERHETSDATABLAD
CEMENTBASERAD FLYTSPACKEL
NFM SKUMBETONG
PRODUKTBLAD
BYGGVARUDEKLARATION
SÄKERHETSDATABLAD
Senast uppdaterat: 24. augusti, 2018