SKUMBETONG

Skumbetong fyllnadsmassa till undergolv NFM är experter inom leverans och pumpning av skumbetong för uppbyggnad av undergolv i samband med nybyggnationer och renovering av bostäder, kontor samt offentliga byggnader och institutioner.

Skumbetong till stora byggprojekt

NFM skumbetong är en cementbaserad fyllnadsmassa med en tillsatt skumgenerator. Produkten är vattenreducerad för att ge minimal torktid. Produkten kan köpas med olika densitet, från 350 till 1 800 kg/m3.  Låg densitet ger en lätt men mindre stark skumbetong och hög densitet ger en starkare men också tyngre skumbetong. Produkten kan med fördel användas för nivellering och uppbyggnad när det i samband med skapandet av undergolvet behövs en viktmässigt lättare uppbyggnad i tjockare skikt. Skumbetong är en blandning av betong och skum och har därmed en lägre vikt och densitet. Därför är denna typ av betong lättare att hantera och arbeta med.

Ljuddämpnings- och värmeisolering

Akustik och ljud är ett centralt ämne för alla byggprojekt i dag, inte minst steg- och trumljud. Skumbetongens dämpningseffekt gör att den med fördel kan användas där önskan och krav om stegljudsdämpning är en del av byggnationen. Produktens isolerande egenskaper gör att den också passar för värmeisolering mellan betongdäck och golvvärme samt brandisolering mellan ventilationsrör och liknande installationer. Produkten är främst utvecklad för användning inomhus men kan också användas utomhus.

NFM skumbetong för stora byggprojekt

Blandning i särskild pumpbil

Blandning görs i en särskilt anpassad pumpbil och produktionen sker kontinuerligt på plats med upp till 60 m3/timme. All utrustning finns i bilen och det enda som behöver tillsättas är vatten. Tillverkning och pumpning av denna typ av betong utförs endast av godkänd och utbildad personal.

Kontakta oss för att få veta mer

Kontakta oss gärna om ert företag vill veta mer om NFM’s skumbetong. Om ni vill ha en offert på leverans till ett av era bygg- eller renoveringsprojekt är ni också mycket välkomna att kontakta oss.

Senast uppdaterat: 1. september, 2018