GOLVVÄRMEPLATTOR

NFM golvvärmeplattor för ett nytt golvNFM golvvärmeplattor används vid uppbyggnad av golv i samband med nybyggnationer och renovering. Plattornas termiska motstånd och värmeledande förmåga säkrar ett miljömässigt korrekt och behagligt inomhusklimat i bostaden eller på kontoret.

Ljuddämpning och värmeisolering

NFM installerar golvvärmeplattor i bostäder, kontorslokaler och offentliga byggnader så att det både uppnås en ljuddämpning och värmeisolering. Samtidigt är golvvärmeskivorna ett praktiskt, effektivt och lätt hanterbart alternativ när man ska lägga ljuddämpande och värmeisolerande skikt i golvet.  Vid uppbyggnad av golv på större ytor och platser kan gjutningen ske med eller utan montering av värmeslingor. Golvvärmeplattor från NFM kan läggas ut på i stort sett alla ytor som kan ingå i uppbyggnaden av golvet.

Golvvärmeplattor med värmeslingor och klammersystem

NFM’s golvvärmeplattor kan kombineras med NFM’s värmeslingor. Skivorna har ett påtryckt 5 cm-glittermönster på den fuktisolerande ytans plastbeläggning av sammanvävda fibrer. Värmeslingorna monteras lätt med det tillhörande klammersystemet.

NFM golvvärmeplattor med NFM värmeslingor

Miljömedveten lösning

NFM’s undergolv med inlagda golvvärmeplattor ger en effektiv och miljömedveten uppbyggnad av undergolv. Plattornas effektiva värmeisolering och stegljudsdämpande effekt ger ett starkt och hållbart undergolv. Dessutom tillkommer alla de andra positiva egenskaper som vårt flytspackel har. Du hittar mer specifik produktinformation på produktbladet Produktinfo.

Kontakta oss för att få veta mer

Kontakta oss gärna om ert företag vill veta mer om NFM’s golvvärmeplattor. Kontakta oss också om ni vill ha en offert för leverans av golvvärmeplattor till ett av era bygg- eller renoveringsprojekt.

Senast uppdaterat: 1. september, 2018