NFM Ronasil 1030

NFM Ronasil 1030 är en gipsbaserad avjämningsmassa som gör det enklare att skapa jämna golv. Den är självutjämnande och ger normalt en helt färdig golvyta klar för andra golvbeläggningar. NFM Ronasil 1030 avjämningsmassa läggs i skikt mellan 10-100 mm på underlag av betong, lättbetong, HDF-plattor, Skumbetong, klinker, gipsskiva, konstruktioner för flytande golv och därmed används produkterna gärna till kontor, sjukhus, skolor, bostäder, badrum m.m. Produkten är även lämplig för avjämning av värmegolv och ljudgolv. NFM Ronasil 1030 är tredjepartskontrollerad av Teknologisk Institut i Danmark, samt uppfyller hus AMA krav för avjämningsmassor.

Produktspecifikation

Böjhållfasthet
Mpa 7

Tryckhållfasthet
Mpa>30

Fri krympning,%
0

Vidhäftning
Mpa>2

Utflytning enl
SS 923519 mm 160

pH
10

Åtgång kg/m2
1,75

Lagringstid
mån 3-6

Användningstid, minuter
ca 25

Gångbar, tim
ca 5-10

Beläggningsbar, tidigast efter
14 dygn

Läggningstemperatur
Minst +10°C

Vattenbehov, %
ca 18-20

Emissionstestad FLEC
Ja

Kvartsdammfri
Ja

Förpackning
Big Bag, bulk

* bör ej utsättas för vatten under lång tid, vilket förlänger torktiden

GIPSBASERAD FLYTSPACKEL PRODUKTBLAD BYGGVARUDEKLARATION SÄKERHETSDATABLAD
CEMENTBASERAD FLYTSPACKEL
NFM RONASIL 1030
PRODUKTBLAD
BYGGVARUDEKLARATION
SÄKERHETSDATABLAD
Senast uppdaterat: 24. augusti, 2018