NFM Cem Flyt Industri

NFM Cem Flyt Industri är ett cementbaserat, självutjämnande, vattenfast och pumpbart golvspackel avsett för avjämning av betongunderlag med hårt slitage. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Rekommenderad skikttjocklek är 5-30 mm. Produkten innehåller ej kasein.

Användningsområde
Produkten är avsedd som underlag i industrilokaler, lager och liknande miljöer där det ställs höga krav på nötning och belastning.

Produktspecifikation

Materialåtgång
10 mm = 17 kg/m2

Flytförmåga
130 mm enligt SS 923519 (ring 50×31 mm)

Skikttjocklek
5-30 mm

Gångbar
Efter 2-4 timmar

Tryckhållfasthet
C35

Böjdraghållfasthet
28 dygn mellanvärde > 8 MPa

Krympning
28 dygn 0,25 mm/m

Vidhäftningshållfasthet
>2,0 MPa mot beläggning

Ytdraghållfasthet
>1,5 MPa

pH i uttorkat material
ca 11

Förpackning
25 kg säck, Big Bag, Bulk

Lagring
Upp till 6 månader i torra utrymmen

CEMENTBASERAD FLYTSPACKEL PRODUKTBLAD BYGGVARUDEKLARATION SÄKERHETSDATABLAD
CEMENTBASERAD FLYTSPACKEL
NFM CEM FLYT INDUSTRI
PRODUKTBLAD
BYGGVARUDEKLARATION
SÄKERHETSDATABLAD
Senast uppdaterat: 24. augusti, 2018