NFM Cem Flyt Fiber

NFM Cem Flyt Fiber är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa för golv. Materialet levereras som torrbruk bestående av specialcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på byggarbetsplatsen. Produkten är kaseinfri. Kornstorlek < 1,0 mm. Produkten är fukt- och vattenskadestabil. NFM Cem Flyt Fiber är tredjepartskontrollerad av Teknologisk institut i Danmark, samt uppfyller hus AMA krav för avjämningsmassor.

Användningsområde
NFM Cem Flyt Fiber rekommenderas att användas både vid nyproduktion och renovering för bostäder, kontor och offentlig förvaltning.

Produktspecifikation

Materialåtgång
10 mm = 17 kg/m2

Flytförmåga
130 mm enligt SS 923519
(ring 50×31 mm)

Skikttjocklek
5-50 mm

Gångbar
Efter 2-4 timmar

Tryckhållfasthet
C25

Böjdraghållfasthet
28 dygn mellanvärde > 8 MPa

Krympning
28 dygn 0,25 mm/m

Vidhäftningshållfasthet
>1,0 MPa mot beläggning

Ytdraghållfasthet
>1,5 MPa

pH i uttorkat material
ca 11

Förpackning
25 kg säck, Big Bag, Bulk

Lagring
Upp till 6 månader i
torra utrymmen

CEMENTBASERAD FLYTSPACKEL PRODUKTBLAD BYGGVARUDEKLARATION SÄKERHETSDATABLAD
CEMENTBASERAD FLYTSPACKEL
NFM CEM FLYT FIBER
PRODUKTBLAD
BYGGVARUDEKLARATION
SÄKERHETSDATABLAD
Senast uppdaterat: 2. september, 2018