NFM Byggspackel

NFM Byggspackel är ett fin- och byggspackel med pastakonsistens. Produkten innehåller aluminatcement som är lågalkaliskt. Produktens konsistens kan varieras med vatteninblandningen. Kornstorlek < 0,5mm. NFM Byggspackel uppfyller AMA Hus krav och är karakteriserad som Polymermodifierad: CTC25F7 enligt EN 13813.

Användningsområde
NFM Byggspackel rekommenderas för fallbyggnad och finspackling. Den kan också användas för utlagning av väggar, undertak och för trappor inomhus. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

Produktspecifikation

Bindemedel
Specialcement

Ballast
Natursand, max 0,25 mm

Skikttjocklek
0-50 mm

Tryckhållfasthet
> 30 MPa

Böjdraghållfasthet
F4

Vidhäftning till underlaget
> 1,5 MPa

Krympning
< 0,5 mm/m

Användningstid
10 min

Förpackning
15 kg och 25 kg säckar

Rengöring av verktyg
Omedelbart med vatten

Gångbar
Efter ca 30 min

Beläggningsbar
Efter ca 2 timmar eller när RF (relativ fuktighet) är under tillåtet värde för aktuell beläggning.

Åtgångstal
ca 1,5 kg pulver per m2 och mm tjocklek

Lagring
6 månader torr

HANDSPACKEL PRODUKTBLAD BYGGVARUDEKLARATION SÄKERHETSDATABLAD
CEMENTBASERAD FLYTSPACKEL
NFM BYGGSPACKEL
PRODUKTBLAD
BYGGVARUDEKLARATION
SÄKERHETSDATABLAD
Senast uppdaterat: 2. september, 2018