NFM Alpha Gips

NFM Alpha Gips är ett gipsbaserat, pumpbart, självutjämnande golvspackel avsett för avjämning inomhus i torra lokaler. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling och innehåller ej kasein. NFM Alpha Gips är tredjepartskontrollerad av Teknologisk institut i Danmark, samt uppfyller kraven enligt HusAMA.

Användningsområde
NFM Alpha Gips kan användas på underlag som t ex svag betong, gips, anhydrit, gjutasfalt, klinker, träfiber samt gipsskivor och vattenfasta limrester mm. Produkten är beläggningsbar med mattor och plattor av linoleum, PVC, Polyolefin, gummi samt parkett, klinker eller liknande material. Produkten lämpar sig utmärkt för värmegolv. Får inte användas på underlag med risk för tillskjutande fukt. Vid tveksamhet, kontakta NFM Flytgolv AB.

Produktspecifikation

Bindemedel
Gips (Calcium Sulfate Anhydrous)

Ballast
Natursand, max 0,25 mm

Vattenmängd
20 – 23%, 5,0 – 5,5 liter/25kg

Arbetstemperatur
Mellan +10 ºC och +25 ºC

Krympning
>0,10 mm/m

Användningstid
12-15 min efter tillblandning vid +20 ºC

Gångbar
Efter ca 1 timme vid min + 20 °C

Skikttjocklek
2-30 mm

Beläggningsbar
Efter 1 dygn i skikt upp till 3 mm, sedan 1 dygns torktid för varje mm skiktstjocklek. Förutsätter +20ºC och 50% RF och viss luftomväxling

Åtgång
1,60 kg/m² och mm (enl GBR)

Flytförmåga
160-170 mm (SS 923519)

Tryckhållfasthet
C35

Böjhållfasthet
F6

Vidhäftningshållfasthet
> 1,5 MPa

Ytdraghållfasthet
> 1,5 MPa

Egenemission
Emicode EC 1

Lagring
9 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning

Förpackning
25 kg säck, Big Bag, Bulk

Rengöring
Verktyg etc. rengöres omedelbart med vatten.

GIPSBASERAD FLYTSPACKEL PRODUKTBLAD BYGGVARUDEKLARATION SÄKERHETSDATABLAD
CEMENTBASERAD FLYTSPACKEL
NFM ALPHA GIPS
PRODUKTBLAD
BYGGVARUDEKLARATION
SÄKERHETSDATABLAD
Senast uppdaterat: 8. december, 2018