NFM Golvprimer XP

NFM Golvprimer är en lösningsmedelsfri, dispersionsbaserad primer. Används till grundbehandling inomhus före applicering av golvspackel eller dylikt. Kan användas på alla typer av underlag som kan beläggas med cementbaserade spackel och fix. Förbättrar vidhäftningen, fuktskyddar underlaget samt fungerar som dammbindare.

Produktspecifikation

Materialtyp
Polymerdispersion

Färg
Vit, transparent efter torkning

Egenvikt
0,8 kg/l

Densitet
1,04 kg/l

Åtgång
1 liter till 10-14m² i blandningsförhållande 1:3 beroende på underlagets uppsugningsförmåga

pH
7

Lagringstid, frostfritt
24 månader i obruten förpackning

Torktid, minuter
30-60 minuter beroende på underlagets uppsugningsförmåga, temperatur och fuktighet

Rengöring
Vatten (innan primern har torkat)

Beläggningsbar, tidigast efter
Filmbildning, dock tidigast 1 dygn efter applicering

Appliceringsmetod
Pensel, borste, kvast, roller eller primerspruta

Läggningstemperatur
Minst +10 °C

Förpackning
Dunk 25 liter

GOLVPRIMER PRODUKTBLAD BYGGVARUDEKLARATION SÄKERHETSDATABLAD
CEMENTBASERAD FLYTSPACKEL
NFM GOLVPRIMER XP
PRODUKTBLAD
BYGGVARUDEKLARATION
SÄKERHETSDATABLAD
Senast uppdaterat: 24. augusti, 2018