NFM Cem Flyt Snabb Fiber

NFM Cem Flyt Snabb Fiber är en fiberförstärkt pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning.

Materialet levereras som torrbruk bestående av cement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Materialet är anpassat för användning i automatiska blandarpumpar. Produkten är kaseinfri. Kornstorlek < 1 mm. Produkten är självuttorkande och fuktskadestabil. NFM Cem Flyt Snabb Fiber är tredjepartskontrollerad av Teknologisk institut i Danmark, samt uppfyller hus AMA krav för avjämningsmassor.

Användningsområde
NFM Cem Flyt Snabb Fiber rekommenderas för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning. Kan med fördel användas till elektrisk eller vattenburen golvvärme. Materialet har ett brett användningsområde speciellt lämpat för läggning på krävande underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta. Skikttjocklek 4-50 mm.

Produktspecifikation

Materialåtgång
10 mm = 17 kg/m2

Flytförmåga
130 mm enligt SS 923519 (ring 50×31 mm)

Skikttjocklek
4-50 mm

Gångbar
Efter 2-4 timmar

Tryckhållfasthet
C40

Böjdraghållfasthet
28 dygn mellanvärde > 8 MPa

Krympning
Ca 28 dygn 0,25 mm/m

Vidhäftningshållfasthet
>1,0 MPa mot beläggning

Ytdraghållfasthet
>1,5 MPa

pH i uttorkat material
ca 11

Förpackning
25 kg säck, Big Bag, Bulk

Lagring
Upp till 6 månader i torra utrymmen

CEMENTBASERAD FLYTSPACKEL PRODUKTBLAD BYGGVARUDEKLARATION SÄKERHETSDATABLAD
CEMENTBASERAD FLYTSPACKEL
NFM CEM FLYT SNABB FIBER
PRODUKTBLAD
BYGGVARUDEKLARATION
SÄKERHETSDATABLAD
Senast uppdaterat: 2. september, 2018